Page 1: ATT TA TILLBAKA VERKSAMHET I KOMMUNAL REGI (GLOBALT) – EN UNDERSÖKNING AV OLIKA FALL

Du är inbjuden att delta i en forskningsstudie. Ta dig tid att läsa följande information noggrant innan du bestämmer om du vill delta. 

Undersökningen handlar om att bättre förstå processen om att ta tillbaka verksamhet i kommunal regi (på engelska ”remunicipalisation”) – att ta tillbaka privatiserade tillgångar till offentligt ägande – ett globalt fenomen under de senaste åren. Undersökningen är en del av ett bredare 5-årigt projekt från det Europeiska forskningsrådet (European Research Council) som pågår från januari 2019 - december 2024. University of Glasgow i Skottland står som värd och forskningsledaren är Professor Andrew Cumbers .

Undersökningsresultaten kan fås från forskningsledaren.

Undersökningen är till för att utforska hur processen om att ta tillbaka verksamhet i kommunal regi har utvecklats på olika platser, nationella och lokala sammanhang och vilka huvudaktörer och grupper som är inblandande. Syftet med undersökningen är att bättre förstå motiven, samt de möjligheter och utmaningar som uppstår i samband med återtagandet av tjänster till offentligt ägande. Vi är också intresserade av i vilken utsträckning återtagandet av verksamhet i kommunal regi har lett till ökat demokratiskt deltagande och medborgarengagemang inom det offentliga tjänsteområdet. Det tar 25 minuter att fylla i undersökningen.

Deltagarna har valts utifrån den erfarenhet som finns i deras kommun av att ta tillbaka verksamhet i kommunal regi och inkluderar bland annat tjänstemän, kommunalanställda, fackföreningsmedlemmar och lokala myndigheter. Kommunerna som deltar i undersökningen kan bjudas in att delta i fortsatta undersökningar.